Civiel technisch

VDL netwerken installateur verzorgt alle civiel technische werkzaamheden zoals graafwerkzaamheden, aanvraag van vergunningen, klic meldingen en overige afhandelingen voor het ingraven van bekabeling in particuliere of gemeentelijke grond.


KLIC Stichting ter voorkoming van graafschade

Sinds 1 oktober 2008 is het verplicht om bij elke ‘mechanische grondroering’ een graafmelding bij het Kadaster te doen.

De wet verplicht gravers (ook wel grondroerders genoemd) tot het melden van elke ‘mechanische grondroering’ waaronder het leggen van kabels. Kabel- en leidingbeheerders moeten al hun (ondergrondse) kabels en leidingen binnen vastgestelde nauwkeurigheid digitaal beschikbaar hebben en aanbieden als het Kadaster daarom vraagt.


Doel van de wet

Doel van de wet is gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (water-, elektriciteit- en gasleidingen, telefoonlijnen en olie- en gasleidingen) te voorkomen.